Store forventninger til crowdfunding!

Monner har gjennomført en undersøkelse blant de som har meldt sin interesse for å bli kunde hos oss som avdekker investorers forventninger til crowdfunding i Norge. 📈

En mann tar undersøkelsen 'forventninger til crowdfunding'

Tusenvis har registrert seg som investor hos Monner i høst. Vår første undersøkelse viser store forventninger til crowdfunding og resultatene gir interessant innsikt i en gruppe investorer som ønsker å være først ute. De fleste vil låne ut penger til bedrifter gjennom crowdfunding for første gang. Likevel forventer mere enn 40% å investere mere enn kr 15 000.

Crowdfunding er en ny investeringsform i Norge. Monner lanserer snart og vi opplever stor interesse blant folk som ønsker å låne ut penger til bedrifter via Monner. Undersøkelsen ble gjort i Facebook-gruppen Nordic Crowdfunding.

Av Marie Moxnes Harfjeld, Chief Marketing Officer i Monner | Publisert 29.11.2017

Få med erfaring fra crowdfunding

Deltakerne i spørreundersøkelsen er en gruppe med høy interesse for crowdfunding i Norge, men det er fortsatt få som har investert på denne måten. På spørsmål om man har investert gjennom aksjebasert crowdfunding svarte hele 83% «Nei». Dette kan skyldes at det fortsatt er få muligheter for denne typen investeringer i Norge.

Antall deltakere som har investert i aksjebasert crowdfunding

 

 

De fleste vil gjøre det for første gang

Monner lanserer snart plattformen for lånebasert crowdfunding. De fleste som besvarte vår undersøkelse vil investere gjennom crowdfunding for første gang. Selv om lånebasert crowdfunding er nytt i Norge, er det tydelig at potensielle investorer syntes det er en spennende og engasjerende måte å investere på. Andelen som hadde deltatt i aksjebasert crowdfunding var lik den som hadde lånt ut penger på samme måte.

Hvor mange som har investert i aksjebasert crowdfunding

En deltaker i kundeundersøkelsen skriver:

 

«Lånebasert crowdfunding er en spennende måte å kunne vurdere nye prosjekter, ideer og bedrifter på.»

 

Viktigere å få støtte spennende bedrifter enn høy avkastning

Ut ifra spørreundersøkelsen 'forventninger til crowdfunding' forventer en middels avkastning fra crowdfunding investeringerMonner vil formidle lån til kredittverdige bedrifter. Renten vil avhenge av flere faktorer, men rentespennet vil ligge mellom 4% – 12%. Over 50% av de spurte forventer en moderat avkastning på mellom 5% – 10%. Dette er helt i tråd med Monners ambisjoner. Vi ønsker å demokratisere etablerte finansieringsmodeller, og gjøre det enkelt for alle å engasjere seg i verdiskapning. Høy rente og tilsvarende høy risiko vil over tid gi tap på utlån, noe vi jobber hardt for å unngå. Crowdfunding gjennom Monner handler om mye mer enn bare penger.

En av respondentene skriver:

 

«Hvis jeg får årlig avkastning på pengene, så vil det være over all forventning. Hvis jeg har tro på ideen, er det mer enn god nok grunn til å investere!»

 

Mange små investeringer – og noen store

Hos Monner kan man investere fra kr 1 000 i crowdfunding av bedriftslån. Hele 33% av de spurte forventer å låne ut inntil kr 15 000 hver det første året.  Dette var helt i tråd med Monners forventninger, og ligner på erfaringer fra plattformer i andre land.

Forventninger til crowdfunding: deltakernes forventninger crowdfunding investering over de neste 12 månedeneDet som kom overraskende på oss, var at en ikke-ubetydelig andel av investorene ønsker å låne ut mere enn kr 50 000 i det første året. Svarene kan dessuten tyde på at mange har tenkt gjennom hvilket beløp man ønsker å låne ut, og har et gjennomtenkt forhold til risiko. En av deltakerne i undersøkelsen skriver:

 

«Jeg ønsker å være bidragsyter i bedrifter jeg har tro på. Jeg investerer ikke mer enn det jeg har råd til å tape.»

 

Ta meg med på reisen!

Gjennomgående tilbakemelding fra respondentene er at de ønsker å forstå bedriftenes vekstplaner, og følge med på utviklingen. Monners investorer ønsker å engasjere seg og bli tatt med på reisen. Et poeng som trekkes frem av mange er ønsket om å få løpende tilbakemelding fra låntakerne om hvordan det går med prosjektet.

 

«God informasjon og tilgjengelig rapportering på hvordan de ulike selskapene utvikler seg.»

Flere var opptatt av at crowdfunding skal være tilgjengelig også for den med et mindre beløp å låne ut.

 

«Jeg håper på en enkel plattform for småsparere å kunne investere i spennende bedrifter med lav innstegspris.»

Andre viser tydelig kompetanse på hva som er en god investering, og forventer å bli presentert tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre vurderingen selv.

 

«For meg er det viktig at selskapet klarer å presentere seg på en god og enkel måte og forklare forretningsmodellen. Med andre ord hvordan de tjener penger og deres vekstplaner.»

Forventninger til crowdfunding er tydelige. Ønsket om å kunne engasjere seg i vekstplanene til spennende bedrifter og følge reisen deres er stor. Avkastning er langt fra den viktigste faktoren. Crowdfunding av lån er åpenbart en fin måte å skape vekst på for bedrifter.

 


 

Først og fremst småsparere

Motivasjonen for å investere via crowdfunding er krystallklar! 58,3% av deltakerne i undersøkelsen er småsparere. De oppgir at de ønsker å investere mellom kr 1 000 – kr 50 000 i lån til små og mellomstore vekstbedrifter. Avkastning på investeringen er viktig, men motivasjonen er først og fremst ønske om å støtte spennende bedrifter og følge med på deres utvikling.

 

«Å bli involvert eller holdes så oppdatert som mulig av utviklende part.»

Småsparere har i dag få investeringsalternativer. Plassere penger på sparekonto eller i aksjefond er svært lite engasjerende. Å investere direkte i små bedrifter er vanskelig og tidkrevende. Samtidig har mange sterkt engasjement og kunnskap om lokalt næringsliv og dermed et ønske om å bidra til lokal vekst. Monner er en plattform som gjør det mulig for folk å enkelt kunne låne penger til bedrifter de kjenner eller bryr seg om. Investere i lån innebærer at man kan bidra til å finansiere vekst og samtidig får en regelmessig og forutsigbar avkastning.

Som investor hos Monner kan man investere alt fra en tusenlapp i lån til bedrifter på plattformen vår. Investorer får selvsagt full tilgang til dokumentasjon for å kunne vurdere risikoen ved å låne ut penger til hver enkelt bedrift. Investorene får også regelmessig oppdatering på utviklingen til bedriftene og på den måten får mulighet til å sette sparepengene i arbeid i en spennende bedrift.

 

«Hjelpe bedrifter med å vokse!»

Det er tydelig at kundenes forventninger til crowdfunding henger i tråd med vår visjon, og vi gleder oss til å lansere plattformen vår snart!

FAKTA OM MONNER

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.

Bli med på diskusjonen!

Er du interessert i å følge diskusjonen om crowdfunding i norden?

Meld deg inn i Nordic Crowdfunding gruppen på Facebook!