Investering i lån og aksjer: hva er forskjellen?

En bedrift som har behov for kapital (penger) for å realisere et prosjekt eller en mulighet har, litt forenklet sagt, to alternativer å tilby investorer, lån eller aksjer. ⚖️

INvestering i lån og aksjer: hva er forskjellen?

Hva er egentlig forskjellen mellom det å investere i lån og aksjer? En bedrift med behov for kapital kan tilby investorer renter og tilbakebetaling av lånt kapital (dette kalles fremmedkapital) eller de kan tilby investorer eierandeler i selskapet ved å utstede aksjer (dette kalles egenkapital). Vi ser nærmere på forskjellen mellom de to alternativene.

Av Jarle Holm, CEO & Co-founder i Monner | Publisert 19.04.2019

Egenkapital og fremmedkapital har ulike egenskaper og passer derfor for selskaper i ulike faser. Det er derfor viktig at en investor forstår forskjellen når man skal vurdere ulike investeringsalternativer.

Forskjellen mellom lån og aksjer

Under er en forenklet oversikt over egenskapene til de to aktivaklassene:

Lån (fremmedkapital)

 • Långiver mottar jevnlig en avtalt avkastning (renter) på investeringen
 • Tidsbegrenset avtale sikrer likviditet for investor
 • Investeringen kan sikres i verdier, garantier eller eiendeler i eller utenfor bedriften
 • Långivere har prioritet før aksjeeiere ved konkurs
 • Oppsiden begrenset til avtalt avkastning
 • Renter og nedbetaling av lån belaster løpende likviditet i selskapet

Aksjer (egenkapital)

 • Aksjonær eier en andel av selskapet med tilhørende rettigheter som for eksempel stemmerett på generalforsamling
 • Rett på andel av utbytte
 • Ubegrenset oppside/nedside for vedriutviklingen til selskapet
 • Ingen avtalt exit mulighet i unoterte aksjer
 • Ingen avtalt avkastning på investeringen
 • Investering tapt ved konkurs
 • Ny egenkapital belaster ikke likviditeten til selskapet, men eksisterende aksjonærer vannes ut

Som en enkel tommelfingerregel er egenkapital en langsiktig investering hvor investoren forventer at selskapet på sikt vil bli verdt mer enn kapitalen som tilføres. For eksempel vil et oppstartselskap typisk først hente egenkapital en eller flere ganger for så å låne penger senere når selskapet har en kontantstrøm som kan betjene renter og avdrag.

Lån er den mest vanlige formen for finansiering for selskaper i en vekst fase. Disse bedriftene har en kontantstrøm og et overskudd, men har behov for mer kapital for å akselerere veksten. Dette ønsker de å gjøre uten at eksisterende aksjonærer må redusere sine eierandeler i selskapet.

Investering i lån via Monner

På Monner kan både privatpersoner og aksjeselskaper investere i lån til små og mellomstore norske bedrifter i vekst. Hos oss finner du blant annet lån til eiendomsutviklere, gründerselskaper, teknologiselskaper og mye mer.

Fakta om Monner

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.