Hva skal man vurdere når man ønsker å spare i bedriftslån?

Ønsker du å spare i bedriftslån, men er usikker på hvordan du skal komme i gang? Her får du våre tips til hvilke faktorer man bør vurdere når man skal spare gjennom å investere i bedriftslån! 🔍

spare

Det er flere ting man må tenke på når man vurderer å spare i bedriftslån. Monner er en låneformidler som gir deg som investor mulighet til å investere i et bredt spekter av lån til norske gründerbedrifter, på tvers av ulike bransjer og risikoprofiler.

Investeringsmulighetene som ligger ute på plattformen har blitt nøye evaluert og har gått gjennom en omfattende kredittprosess. All tilgjengelig og relevant informasjon publiseres på lånekampanjen for at du som investor skal kunne vurdere risikoen så godt som mulig. Det er også mulig å stille spørsmål direkte til hver enkelt bedrift inne på kampanjen.

Av Janniche Fusdahl, Client & Credit Risk Manager i Monner | Publisert 16.08.2019

  1. Hvordan kan jeg vurdere hvilket lån jeg skal investere i? 🤷‍♂️
  2. Hvor sikkert er det egentlig å spare i bedriftslån? 🤔
  3. Lånenes risikoklasse og kredittrapport 📌
  4. Bli kunde i dag! 🚀

Det er viktig å huske at verdien av din investering kan gå både opp og ned. Ved å låne ut penger utsettes hele beløpet for tapsrisiko, ikke bare avkastningen. Det er derfor viktig at man ikke låner ut penger man ikke har råd til å tape. Du kan lese mer om dette her.

Hvordan kan jeg vurdere hvilket lån jeg skal investere i? 🤷‍♂️

Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal starte når man skal vurdere hvilket bedriftslån man ønsker å investere i for å spare. Her får du noen nyttige pekepinner som kan hjelpe deg å vurdere lån som du ønsker å investere i.

spare

Sjekk først og fremst om selskapet har god likviditet

Selskap som skal ta opp lån må ha penger til å betale renter og avdrag hver måned. Den vanligste måten å vurdere dette på er å gå til bedriftens regnskaper og se om selskapet historisk har tjent nok penger hver måned til å betale fremtidige renter og avdrag.

Hvis selskapet ikke har så mange års regnskap å vise til må du vurdere fremtidig kontantstrøm. Noen ganger låner selskap til formål som skal generere nok penger til å betjene lånet. Da må du selv vurdere sannsynligheten for at det kommer til å skje: Gode salgsavtaler? Spennende produkter? God beliggenhet? Hvis selskapet ikke har vesentlige salgsinntekter å vise til, vil du som investor kunne se selskapets egen kontantstrømanalyse i vedleggene til lånet.

spare

Et godt tips er også å ta en sjekk av bedriftens lett realiserbare verdier; slik som bankinnskudd, lett omsettelige merkevarer eller fordringer. I et knipetak er dette verdier bedriften sannsynligvis enkelt kan selge unna for å gjøre opp for seg. Selv et veldrevet vekstselskap med generelt godt salg og inntjening kan overraskes av måneder med anstrengt likviditet. Derfor gir alle lånekontrakter i Monner mulighet for opptil 3 måneders utsettelse av tilbakebetaling av avdrag, til sikkerhet for både låntaker og investor.

Så er det viktig å vurdere selskapets soliditet

For en investor er det viktig å vurdere hvor stor egenkapitalen er i selskapet. Ofte vurderer man egenkapitalen som en prosent av hele balansen i selskapet. Kr 100 000 i egenkapital er mye i et selskap med en total balanse på kr 300 000, men lite i et selskap med kr 5 mill. i total balanse.

spare

Ta også en sjekk på den relative størrelsen på lånet i forhold til selskapets historiske balanse. Selv om selskapet historisk har vært både likvid og solid – og du vurderer dette formålet som spennende, så øker risikoen betydelig hvis det nye prosjektet er mye større enn hva selskapet tidligere har erfaring med.

Vurdering av nøkkelpersoner

En vært viktig vurdering alle investorer må gjøre er om de har tro på nøkkelpersonene bak. Hos Monner er dette en viktig vurdering av lånekunder. Har vi tro på at dette er personer som har vilje og evne til å prioritere å betale tilbake lånene? Det er ikke alltid så lett å vite, men god betalingshistorikk sier mye. Har de erfaring fra bransjen, har de tidligere erfaring med å lede bedrifter? Er de involvert i andre bedrifter, og hvordan er den økonomiske situasjonen i disse? Søk dem gjerne selv opp på nettet og bruk dine egne referanser for å evaluere om du har tro på at dette er folk du har tillit til å låne penger til.

spare

Den offentlige publisiteten rundt lånene er en ekstra sikkerhet for investorene i crowdfunding-lån fordi det vil føre til mer negativ oppmerksomhet for de involverte nøkkelpersonene hvis selskapet ikke gjør opp for seg. For høyt profilerte personer, eller i stillinger med høye tillitskrav (for eksempel advokater eller revisorer) vil en assosiasjon med et selskap som ikke gjør opp for seg, føre til stor personlig ulempe. Sannsynligvis vil slike personer sørge for at låntaker betjener lånene sine.

Hvor sikkert er det egentlig å spare i bedriftslån? 🤔

På Monner kan du bli med og finansiere veksten til små og mellomstore norske bedrifter, gjennom crowdfunding av lån. Disse vekstbedriftene er ofte unge med relativt kort økonomisk historikk – eller mer modne selskaper som ønsker å gå inn i nye markeder eller utvikle nye produkter og derfor ønsker mer oppmerksomhet blant potensielle kunder.

spare

Den generelle risikoen for at disse selskapene vil møte økonomiske utfordringer i fremtiden er dermed noe høyere enn hos modne bedrifter som «blir ved sin lest». Den økte risikoen reflekteres i lånerentene som bedriftene betaler. Rentenivået på Monner-lånene ligger gjerne mellom 6%-11,2% p.a.

Lånenes risikoklasse og kredittrapport 📌

Basert på Monners interne kredittvurderingsprosess vil alle lånekunder få en risikoklasse fra mellom A-F. For å få mulighet til å publisere sin kampanje på Monner må selskapet ha en risikoklasse mellom A-D. Bakgrunnen for denne risikoklassen begrunnes.

spare

Som et vedlegg på alle Monners lånekampanjer vil det følge med en kredittrapport for selskapet. Ta gjerne en kikk på denne når du vurderer lånene du ønsker å spare i. For ikke-økonomer kan denne virke litt fremmed den første gangen. La deg ikke forvirre! 😃

Firmainformasjonen gir deg et lite overblikk over selskapets formelle informasjon; adresse, ansatte, eiere, revisor, pantsettelser, etc.

Experian kredittscore gir deg en enkel oversikt over selskapets kredittverdighet. I enkelte selskaper varierer scoren mye, i kredittvurderingsprosessen hos Monner vil disse variasjonene analyseres.

Nøkkeltall og regnskaper kan gi god indikasjon på selskapets økonomiske situasjon, men i mange tilfeller vil selskapets korte historikk gi lite meningsfulle nøkkeltall.

Bli kunde i dag! 🚀

Engasjer deg i norske vekstbedrifter gjennom investering i lån eller aksjer. Du kan investere som privatperson eller som aksjeselskap. Begynn å spare i bedriftslån ved å bli kunde i dag!

spare

Dersom det er første gang du skal investere i bedriftslån via Monner så går spareekspert Eivind Berg i dybden på 5 ting du må tenke på før du investerer i ditt første crowdfunding lån.

Lurer du på hva andre investorer tenker om å investere i bedriftslån via Monner? Les om erfaringene og tankene til Vegar, Emma og Marianne! 😃

Fakta om Monner

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.