Aksjebasert-crowdfunding: Monner leverer på investorenes forventninger

Vi har gjennomført en undersøkelse blant investorene på Monner som avdekker deres forventninger til aksjebasert-crowdfunding i Norge. 🕵️‍♀️

Forventninger til aksjebasert-crowdfunding

Siden lansering i januar 2018 har det blitt investert over kr 85 mill. i lån til 60 bedrifter via Monner. Mange har etterspurt muligheten til også å kunne investere i aksjer i et selskap via Monner. Monner lanserer aksjebasert-crowdfunding på det norske markedet og i den anledning spurte vi investorene på Monner om deres forventninger til denne investeringsmuligheten.

Av Nora Staff, Content & Community Manager i Monner | Publisert 08.04.2019

Monner og crowdfunding 🌱

Monner er mest opptatt av å bidra til vekst i nye og etablerte norske gründerbedrifter. Vi hjelper bedriftene til å benytte lånet både for å skape vekst og for å bygge en tett relasjon til personer som har en reell interesse i at bedriften skal lykkes. Det finnes fire ulike former for crowdfunding. De ulike formene har ulike egenskaper og passer derfor til forskjellige typer prosjekter og bedrifter i ulike faser. Monner har hittil tilbudt finansiering og investering gjennom lånebasert-crowdfunding og skal snart også tilby aksjebasert-crowdfunding.

Aksjebasert-crowdfunding 📊

En børsnotering på Oslo Børs er i prinsippet en aksjebasert crowdfunding. Men for å bli notert på Oslo Børs (og andre tilsvarende markedsplasser) må selskapet være godt etablert og være stort og ikke minst, en børsnotering innebærer en betydelig kostnad. Aksjebasert-crowdfunding gjør det mulig å invitere små investorer til å bli eiere i oppstarts- og vekstselskaper og på den måten bli med på vekstreisen helt fra starten av.

Slik vil Monner tilrettelegge for digitale aksjeemisjoner 🙋🏼‍♀️

Aksjebasert-crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et stort antall potensielle investorer ved at kampanjen deres blir digitalt tilgjengelig på plattformen. Ved å bruke video og bilder i tillegg til tekst og finansiell informasjon er det enklere å kommunisere hvem de er og hva bedriften skal finansiere. En digital plattform som Monner legger til rette for åpenhet mellom bedriftene og investorene. Den gjør det mulig å stille spørsmål både under og etter tegningsperioden. En digital plattform gjør det enklere og mer oversiktlig både for investorene og bedriftene.

Aksjebasert-crowdfunding er blitt en meget populær måte for bedrifter å hente kapital. Det er relativt rimelig, det skaper stort engasjement og oppmerksomhet, og investorene blir ofte også kunder og ambassadører. For investorer er dette en veldig spennende og engasjerende form for investering. Investorene blir opptatt av selskapet og hva de leverer og følger selskapets utvikling tett.

Hva må investorer vurdere før de investerer via aksjebasert-crowdfunding? 🧐

For investorer er det viktig å være klar over at det alltid er risiko forbundet med å investere i aksjer via en crowdfunding kampanje. Selv om noen start-up selskaper blir svært verdifulle, er det et faktum at svært mange også feiler og går konkurs. Det er derfor viktig å ikke investere penger du ikke har råd til å tape. Det kan også være veldig vanskelig å selge aksjer i et unotert selskap siden det ikke finnes et etablert marked som Oslo Børs for å kjøpe og selge aksjene.

Selskapene som henter egenkapital gjennom crowdfunding er ofte i en tidlig fase. Det er risiko for at selskapene ikke kan klare seg, men de som lykkes og enten vokser seg store eller blir kjøpt opp kan potensielt gi investorene en god avkastning. Hovedregelen for investorer bør være at man ikke investerer mer enn man har råd til å tape.

Monner-investorer sine forventninger til aksjebasert crowdfunding 👥

Av de 500 personene som deltok i undersøkelsen så sier 73,5% at de har deltatt i en av de fire formene for crowdfunding tidligere. Dette er en betydelig økning fra en lignende undersøkelse som ble gjort i forbindelse med lånebasert-crowdfunding i 2017, da kun 17% svarte ja.

Har du deltatt i en crowdfunding kampanje

Mange med kjennskap til investering i unoterte selskaper 🤓

Det var ganske jevnt fordelt mellom antall investorer som eier og de som ikke eier aksjer i et unotert selskap. I spørreundersøkelsen om investorenes forventninger til lånebasert-crowdfunding var det kun 25% som hadde gjort det før. 48% av investorene i spørreundersøkelsen om aksjebasert-crowdfunding eier allerede aksjer i et unotert selskap. Vi håper at deres kunnskap og innsikt i dette vil gjøre det attraktivt for de å investere i aksjer i et selskap via Monner, i tillegg til å forhåpentligvis skape en lavere terskel for de som ikke har gjort det før.

Eier du aksjer i et unotert selskap

Høyere investeringsbeløp enn i lån 💳

Hos Monner vil man kunne investere fra kr 5 000 i aksjer i et selskap. Hele 47% av de spurte forventer å investere inntil kr 50 000 hver det første året. Dette er i tråd med Monners forventninger, og ligner på erfaringer fra plattformer i andre land.

Hvilket beløp planlegger du å investere gjennom crowdfunding av aksjer i løpet av det neste året?

 

Hvilke bransjer er mest interessante? 🎯

Når det kommer til bransjer investorene er mest interessert i å investere i så ser vi en annen trend enn lånebasert-crowdfunding. Teknologi troner som den mest spennende bransjen å investere i aksjer i. Under teknologi så kommer eiendom, etterfulgt av bærekraftige løsninger, helse, lokalt næringsliv og industri.

Bransjer interessere

Viktigere å bidra til vekst, enn å investere i kjente merkevarer 🌱

Det er utrolig kult å se at 94% svarte at det ikke er viktig for dem at bedriften de skal investere i er en kjent merkevare. Det er ikke alltid tilfelle at investorer har hørt om bedriftene som søker finansiering via Monner. Når det er sagt så er det tydelig at investorene, på lik linje som Monner, er mest opptatt av å bidra til vekst til nye og etablerte gründerbedrifter.

Er det viktig for deg at bedriften du skal investere i er en kjent merkevare

Investorene vil ta del i veksten til småbedrifter 📌

Vi ser en tydelig likhet når det gjelder motivasjon til å investere i lån og aksjer via Monner. Hovedmotivasjonen for investorene er å kunne ta del i veksten til småbedrifter. 32% svarte at høyest mulig avkastning er hovedmotivasjonen for å investere i aksjebasert crowdfunding. 18% svarte at de er motivert til å investere i aksjebasert crowdfunding for å diversifisere investeringsporteføljen.

Hva er din hovedmotivasjon for å ønske å investere i aksjebasert crowdfunding?

Det er ingen tvil om at kundenes forventninger til aksjebasert crowdfunding henger i tråd med Monner sin visjon om å sette bedrifter med vekstambisjoner i direkte kontakt med investorer. Vi gleder oss til å lansere aksjebasert crowdfunding snart! 🚀

Fakta om Monner

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.