En god idé er det viktigste for Marija når hun investerer

Investor Marija Nissen Rosenqvist var tidlig ute med å registrere seg på plattformen. Allerede i januar 2018 ble hun kunde og en måned etter hadde hun investert i sitt første lån på Monner.

En god idé er viktig for investor Marija Rosenqvist

Alle investorer har forskjellige investeringsstrategier. Men for Marija er det helt tydelig hva som er viktigst for henne; nemlig en god idé og mennesker som hun har tro på.

Av Nora Staff, Content & Community Manager i Monner | Publisert 03.04.2019

Spennende å bidra til en god idé

«Jeg synes det er utrolig spennende å være med å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å få realisert gode ideer. I tillegg gjør det jo ikke noe at man tjener litt penger på det.» Sier Marija.

For henne er det er helt avgjørende at man har et dyktig team bak bedriften for at hun skal vurdere å investere i et lån.

«En god idé selger seg ikke selv. Det er folka bak som er viktig.»

I tillegg sier hun at hun er opptatt av en middels avkastning, at selskapene har papirene i orden i tillegg til at nedbetalingsplanen ikke er altfor lang.

Jeg er nok en person som tør å ta relativt høy risiko hvis jeg har troen på prosjektet, men det er klart at forventet avkastning stiger med høy risiko.

Foreløpig har hun investert i to lån, et boligprosjekt og et ølutsalg prosjekt.

«Bransjen i seg selv er ikke avgjørende, men jeg ønsker en grei avkastning over en ikke for lang tidsperiode. I tillegg må jeg tro på at de personene som står bak forretningsmodellen vil være i stand til å gjennomføre. Det kan være flere bransjer jeg ønsker å låne ut penger til.»

Hvorfor hun valgte å investere i lån til Ris Holding og MG Eiendomsutvikling

«Jeg investerte i lån til Ris Holding av ulike årsaker. Først og fremst så er jeg glad i øl. Jeg tror at det er et stort marked for gode øl-utsalg med stort utvalg. En kollega av meg hadde tilfeldigvis skrytt veldig av Gulating dager før lånet ble lagt ut – jeg skal innrømme at jeg faktisk ikke hadde hørt om dem før det. Men nå føler jeg litt eierskap til selskapet etter at jeg har investert og støttet det. Gulating er flinke til å levere ulikt glutenfritt øl, som frem til nå har vært vanskelig å få tak i. Dette var det første lånet jeg investerte i og jeg anså risikoen som ganske lav, samtidig som avkastningen var ok.»

MG Eiendomsutvikling sitt lån var en litt spontan investering, sier hun. Hun synes konseptet var en god idé, spesielt med tanke på oppdelingen av lånene i forskjellige faser med kjøp av tomt, bygging, innvendige arbeider og så videre. Med pant i tomten, anså hun også risikoen for å være lav.

«Beliggenheten til tomten var utrolig bra. Kan ikke se for meg at hytten ikke blir solgt. Firmaet som sto bak virket seriøse og det var kort lånetid.»

Marija sin erfaring med å investere i bedriftslån

Marija sier hun har brukt mye tid på å sette meg inn både i Monner, crowdfunding generelt og de ulike prosjektene hun har vurdert å investere i, samt all tilgjengelig dokumentasjon. Dette har gjort at hun føler seg trygg på at hun skjønner hva crowdfunding er, hvordan det fungerer og hvilken risiko hun tar ved den enkelte investeringen.

«Jeg opplever crowdfunding som mye morsommere enn andre investeringsformer!»

Investorer på Monner

Det er et bredt spekter med personer som investerer via Monner, og alle har forskjellige investeringsstrategier. Noen er mest opptatt av nøkkeltall, og andre er mest opptatt av å spre investeringene sine. Felles for alle ser vi at et godt team bak bedriften som selv engasjerer investorer, er viktig.

I november 2017 gjennomførte vi en undersøkelse blant de som hadde meldt sin interesse for å bli investorer på Monner, før vi lanserte. Det vi så da var at svarene var i tråd med våre ambisjoner; det var lav interesse for høyrente lån som tilsier at investering i bedriftslån handler om mye mer enn bare penger. Samtidig så vi høy interesse for mindre utlån, altså investeringer i bedriftslån på mellom kr 1 000 – kr 50 000. Dette er ikke langt fra trendene vi ser i dag, hvor gjennomsnittsinvesteringen på plattformen ligger på cirka kr 12 000.

Fakta om Monner

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.